Om den bifogade logotypen med text inte passar, kan texten tas bort. Är det möjligt?

edit

By JH Machining

comments

comments for this post are closed