Jag har skickat en bild med flera linjer och figurer. Bara en specifik del måste inkluderas i logotypen. Är det möjligt?

edit

By JH Machining

comments

comments for this post are closed