Jag är osäker på om bilden passar bra på brandstämpeln. Kan jag få ett provtryck innan ni tillverkar stämpeln?

edit

By JH Machining

comments

comments for this post are closed